Succesvol ondernemen

S

Het opzetten van een onderneming kost natuurlijk erg veel tijd. Toch is het nog niet gegarandeerd dat, ondanks een zeer goede voorbereiding, de onderneming een groot succes zal worden. Toch zijn er enkele kwaliteiten die succesvolle startup ondernemingen met elkaar gemeen hebben en deze succesfactoren worden hieronder doorgenomen. Dit zijn succesfactoren waarbij een goed businessmodel, een grote markt en unieke producten of diensten buiten beschouwing worden gelaten. Een belangrijke factor voor het wel of niet slagen van een onderneming ligt bij de ondernemer zelf. Maar over welke eigenschappen dient een goede ondernemer te beschikken?

Flexibel

Als ondernemer moet je flexibel zijn. Dit ben je niet alleen op persoonlijk vlak, maar ook zakelijk. Je moet als ondernemer zeer snel kunnen in spelen op de meest recente ontwikkelingen in de markt.

Personeel

Wanneer je niet meer alles in je eentje kunt doen zal je op zoek moeten gaan naar personeel. Wat hierbij van belang is, is de keuze tussen ervaren of gemotiveerd personeel, al zou een combi natuurlijk perfect zijn. Mocht deze combi niet aanwezig zijn, dan heb je meer aan gemotiveerd, dan aan ervaren personeel.

Eigen sterke en zwakke punten

Het is belangrijk dat je als ondernemer durft toe te geven aan je eigen zwakke punten. Accepteer dat niet alles perfect is en durf dit dan ook uit te besteden aan mensen die daar wel sterk in zijn. Het richten op je sterken punten is vaak gemakkelijker en daarnaast ook effectiever.

Reorganisatie

Het is misschien niet een woord dat altijd even fijn klinkt, maar durf te reorganiseren wanneer dit nodig is. Het is verstandig om een bedrijfsadviseur in te schakelen bij de reorganisatie van de onderneming.

Klant

Het luisteren naar de klant levert je als ondernemer erg veel op. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om de doelgroep uit te breiden door feedback te vragen aan de mensen waarbij het product aansluiten.